ZSAM logo

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče

 • PETER PRAPROTNIK UO - Predsednik
 • BOJAN PENŠEK UO član - Podpredsednik
 • BOŽO HORVAT UO član - Podpredsednik
 • JOŽE PEČEČNIK UO član - Poveljnik
 • JOŽE PODJAVORŠEK UO član – Podpoveljnik I.
 • PETER KAVŠEK UO član – Podpoveljnik II.
 • JOŽE VERBIČ UO član – Praporščak I.
 • NATALIJA JEZERNIK UO članica - Tajnica
 • FRIDA ŠUMAN UO članica - Blagajničarka
 • ALOJZ REHAR Nadzorni odbor - Predsednik
 • BRANKO KRIČAJ Nadzorni odbor - Član
 • EDO CVIKL Nadzorni odbor - Član
 • JANKO POGLADIČ UO član - Športni referent
 • MARKO PRAPROTNIK - član
 • MAKS ZABUKOVNIK - član
 • ZORAN SRŠA - član
 • ANTON ŠPILAK Disciplinsko razsodišče - Predsednik
 • STANISLAV PENŠEK Disciplinsko razsodišče - Član
 • VILI JAKOB Disciplinsko razsodišče - Član

Informacije o društvu

ZŠAM Velenje

Efenkova cesta 61
3320 Velenje

Telefon: 041 26 98 76

Zastopnik: Peter Praprotnik
Matična št.: 5202809000
Davčna št.: 75271362